طبق مشاهدات ما اکنون کاربران اینترنت ثابت (ADSl) می‌توانند بدون هیچ مشکلی از اینستاگرام استفاده کنند و دیگر مسدود نیست.

96/10/14 | 13:30